Historien 1500-1700

Med Christian d. 4.’s anlæggelse af Nyboder og etablering af Østervold, blev Østerport i 1647 flyttet længere ud og området indlemmet i København. Gadens navn ændredes til Norgesgade, og man begyndte mere regelmæssigt at opføre gårde og større huse langs vejen. Ejendommen blev nu også officielt afgrænset mellem det nuværende Bredgade og Store Strandstræde.

Fra de historiske optegnelser fremgår det, at der blev bygget en gård med åbne svalegange. En interessant beboer var den spanske greve og diplomat Bernardino de Rebolledo, der opholdt sig i Danmark fra 1647-1660 og stod som ejer af gården. Han var ikke en hr. hvem som helst – han var udsendt af den spanske konge for at repræsentere og fremme Spaniens interesser i Nordeuropa med base i København. Derudover var han også – med pavens velsignelse – på en hemmelig mission i det protestantiske høje nord, hvor hans opgave var atter at udbrede katolicismen (der var forbudt) og søge at etablere katolske menigheder. Der foregik således ting og sager i det spanske gesandtskab! Bernadino havde ifølge kilderne omfattende korrespondance med den svenske Dronning Kristina, samt en finger med i spillet, da dronningen senere flygtede gennem Danmark, forklædt som mand, i forbindelse med, at hun forlod Sverige for at konvertere til katolicismen og bosætte sig i Rom. Bernadinos våbenskjold blev indmuret i det nuværende hus og resterne kan stadig ses i gården. 

Gården bestod også efter Barnardino rejste hjem til Spanien og er noteret ejet af assessor Johan Pedersen Klein i 1689. I de følgende år kom der for alvor aktivitet i området: Nyhavn blev etableret med udgravningen af kanalen i 1670’erne og i 1683-86 opførte søhelten Niels Juel vores fornemme genbo. - Vi kender i dag det ombyggede palæ som ”Den Franske Ambassade”. 


 | frem >