Historien 1700-1848

I 1744 overtog familien Collin stedet, og gården forblev nu i deres eje i mere end 100 år. Denne borgerslægt havde bestillingen som inspektør for klasselotteriet – en givtig titel, der gik i arv gennem flere generationer. Således også til Jonas Collin, der var uddannet jurist og blev stedets ejer fra 1797. Han opnår i sin karriere at blive en højt agtet embedsmand, velhavende og nød kongens tillid med stor indflydelse og talrige vigtige hverv til følge.  Han er kendt som en stor mæcen og støtter af kunsten i den danske guldalderperiode. Han var bl.a. tilknyttet direktionen på Det Kongelige Teater, og en stor del af personkredsen herfra kom hos familien. Det var også herigennem, han blev præsenteret for en ung, sælsom H.C. Andersen, som Collin tog under sine vinger i 1822. Som velgører og formynder fik han stor indflydelse på den unge Andersen.


Den Collinske gård er i folkemunde blevet til den ”gamle gård”. Da byggeboomet og rokokoens danske mester, Nicolai Eigtved, omkring 1750 rykkede ind og effektivt etablerede Frederiksstaden, stod Collins gård som et fortidsminde blandt de nye aristokratiske bygninger. Man fik godt nok pudset gården op samt opført en mur med port ud mod ”Norgesgade” til at skærme gårdspladsen med det gamle lindetræ, men det ændrede ikke rigtigt på det forfaldne og gammeldags indtryk.


Jonas Collin med familie fraflyttede da også stedet i 1838, efter at det havde regnet ned gennem taget til en middag, hvor bl.a. Bertel Thorvaldsen deltog. Herefter slog de sig ned under mere passende rammer i Amaliegade…

< tilbage  |  frem >