Hærværk

Lejer er pligtig til at afværge og begrænse en eventuelt opstået skade. Når skaden er konstateret, skal lejer kontakte Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn på telefonnummer 33122717

Hvis det ikke er muligt at få kontakt til Haandværkerforeningen, kan ejendommens vicevært Per Brunse kontaktes på telefonnummer 21666505.

Ved akut og pludselig opstået skade i forlængelse af indbrud eller hærværk uden for normal arbejdstid kan Falck kontaktes på vagttelefon 70102030. Ejendommen har tegnet service-abonnement for Bredgade 4, som ligeledes gælder for Store Strandstræde 3 og 5. Falck kan sørge for ind- og udvendig afdækning af bygningen.

Såfremt skaden er forsaget af lejeren selv, vil regningen for Falck’s besøg blive sendt til lejeren for betaling. 

< Tilbage